Massage Wezep

Welkom bij Praktijk de Witte Bloem!


Privacy Statement

Hier kunt u lezen welke en hoe uw persoonsgegevens bij Praktijk de Witte Bloem worden gebruikt.


Om de behandeling goed uit te kunnen voeren vragen wij u voor uw eerste behandeling een intake formulier in te vullen. Als klant van Praktijk de Witte Bloem geeft u dan toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze intakeformulieren worden gedigitaliseerd en in het digitale client dossier gevoegd. De schriftelijke formulieren worden in mappen bewaard. U mag deze te allen tijde inzien, wijzigen of laten verwijderen. De gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor uw behandeling en de voortgang ervan.


(Persoons)gegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:
-Je naam en e-mailadres worden gebruikt om je te informeren over wijzigingen van onze
diensten en producten.
-Je telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de
eventuele annulering daarvan.
-Je e-mailadres wordt gebruikt voor de mailing van nieuwsbrieven. U kunt u hiervoor
aan/afmelden op het intake formulier. Hierna kun je je hier te allen tijde (weer) afmelden.
-Je geboortedatum wordt gebruikt voor de mailing van de verjaardagskorting en als
leidraad voor uw behandeling.
-Je naam en adresgegevens worden gebruikt voor het aanmaken van facturen, het versturen
hiervan (indien gewenst) en bij het niet nakomen van afspraken.
-Tijdens de intake vragen we naar ziekten/blessures/medicijn gebruik in het
verleden/heden. Deze informatie is relevant voor eventuele contra-indicaties voor de
behandeling. Uw werk/prive gewoontes worden gevraagd om een goed beeld te kunnen vormen van de dagelijkse beweging en/of huidconditie.
-Je ingevulde gegevens bij Gezondheid worden gebruikt om de voortgang van de
behandeling te monitoren en/of de behandeling af te stemmen op de persoon.
Wanneer de gegevens niet volledig zijn, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid en correctheid van de behandelingen en/of de gevolgen van de behandelingen.


Wie kan mijn gegevens inzien?
Het intakeformulier, het digitale dossier, persoonlijke gegevens rondom de gezondheid en behandelverslagen worden alleen door de behandelaar ingezien.


Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Bij Praktijk de Witte Bloem kan je een verzoek indienen om je (persoons)gegevens in te zien, te laten wijzigen of te verwijderen. Je hebt het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Nogmaals, wanneer de gegevens niet compleet zijn, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid en correctheid van de behandelingen en/of de gevolgen van de behandelingen. Voor het verwijderen van persoonsgegevens zal een schriftelijk verzoek moeten worden ingediend. Dit verzoek zal in behandeling genomen worden. Hierover krijg je binnen 30 dagen bericht. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot verwijdering door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), pas-poortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.


Bewaartermijn
Praktijk de Witte Bloem verwerkt en bewaart je personalia, persoonlijke gegevens, digitale intakes en client rapporten (behandelverslagen) tot 7 jaar na je laatste behandeling. Daarna worden de digitale gegevens geinactiveerd en de schriftelijke formulieren vernietigd.


Derden
Praktijk de Witte Bloem werkt met het software programma Salonized voor de administratie, agenda en client dossiers. Met deze gegevensverwerker is een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je (persoons)gegevens.


Website
Praktijk de Witte Bloem gebruikt alleen functionele cookies voor het kiezen van de juiste device.
Daarnaast worden er Google Analytics-cookies gebruikt, waarvoor een verwerkersovereenkomst met Google is afgesloten. Om uw privacy te waarborgen bij een bezoek op onze website is het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd, hebben wij op de achtergrond gegevens delen met Google uitgezet en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.


Wijzigingen
Praktijk de Witte Bloem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleert u daarom regelmatig deze pagina voor het privacy beleid van Praktijk de Witte Bloem.